Innovatie management

Moet er in uw organisatie een verandering worden ingevoerd? Bijvoorbeeld: werkprocessen efectiever inrichten waarbij de mensen (gebruikers, medewerkers, cliënten/patiënten) direct worden meegenomen in het proces. Of u wilt het werken met zelforganiserende teams invoeren?

Wilt u graag dat de mensen uit het primaire proces hier enthousiast aan mee werken?

Ik richt mij op het definieren en of implementeren van innovaties en veranderingen in een dienst of organisatie. Ik zal mij te allen tijde de vraag stellen en blijven stellen waarom: willen we dit, doen we dit, is dit belangrijk. De relevantie van de vraag achter de vraag en ik ga uit van de bedoeling. 


Ik benoem effecten, vertaal en implementeer de plannen van strategisch nivo naar het primaire proces.  

Vanuit de context: 

 • doelgroep
 • inzet van technologie 
 • werkprocessen
 • beleving
 • externe ontwikkeling
 • betaalbaarheid

Ik geloof sterk in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, de behoefte om iets te willen betekenen voor een ander, plezier in je werk en voorbeeldgedrag.

Mijn drijfveren zijn: 

 • vertrouwen (ik doe wat ik ze en ik zeg wat ik doe)
 • luchtigheid
 • aandacht
 • acceptatie en respect
 • lef en durf

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met mij,

miriamschats@zinim.nl
06-52823352