Interim Management

Ik kan mij bijna niets leukers voorstellen dan snel in te springen in een situatie die acuut opgelost moet worden of dreigt uit de hand te lopen.

Moet er bij uw organisatie een acuut probleem worden opgelost? Of is er een situatie die een externe benadering vraagt of tijdelijke stabiliteit en ondersteuning nodig heeft?

Dan kunt u met mij ingesprek om de vraag op te lossen.

Ik analyseer het probleem vanuit een brede context en integraal. Daar worden prioriteiten uit gesteld en een plan van aanpak gemaakt voor het vervolg, een financieel overzicht en in een haalbaar tijdspad. 

In mijn werkwijze komt naar voren dat ik buiten bestaande structuren denk om de gewenste oplossing te vinden. Ik ben vriendelijk en dienstverlenend maar ik heb ook een duidelijk plan. Daar communiceer ik over en stuur mensen in de richting van het resultaat. De wijze van sturen is situationeel en afhankelijk van de persoon en het team. Ik heb aandacht voor mensen en zorg dat ik zichtbaar ben. 

Ik geloof sterk in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, de behoefte om iets te willen betekenen voor een ander, voorbeeldgedrag en plezier hebben in je werk.

Ik handel vanuit:  

  • vertrouwen (ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe)
  • luchtigheid (de betrekkelijkheid van iets in te laten zien)
  • acceptatie (waar relevant, van de situatie)
  • lef en durf (het nemen van risico's, out of the box denken en handelen)

Voor een verkennend gesprek kunt u contact met mij opnemen,

miriamschats@zinim.nl
06-52823352