Miriam Schats - innovatiemanager

Ik werk als zelfstandig innovatie en iterim manager in de non profit sector. Mijn manier van werken laat zich het beste omschrijven als, uitgaan van eigen kunnen en die van anderen, verantwoordelijkheid nemen, koers houden, nuchter en met gevoel voor aandacht en humor.  

Het is mijn expertise en passie om, bij veranderprocessen de mensen (gebruiker, teams of individu) direct bij het proces te betrekken en hun visie en ideeën te verwerken in het geheel en daarbij de verandering of project integraal te benaderen. Hierbij zijn mijn levenservaring,  managementervaring en opleiding bepalend geweest voor mijn visie op verandertrajecten.

U kunt bij mij terecht als u een probleem heeft op operationeel en tactisch niveau dat moet worden opgelost. Ik los het voor u op.

U kunt ook vrijblijvend een eerste gesprek aanvragen.  

Lees meer over de innovaties en projecten waar ik bij betrokken was

Inmiddels heb ik ook gewerkt in o.a.:  leidinggevende met een opdracht in de Kinder en Jeugdpsychiatrie, projectleider in de 1,5 half lijns zorg voor een ziekenhuis, adviseur bij een transitie van een kleine woonorganisatie naar zelfstandigheid. Daarnaast ben ik volledig bekend met de organisatie van zelfsturende/organiserende teams. 

Nog meer over mij

Ik ben geboren op 4 januari 1966 in het zuiden van Brabant en woon sinds 1999 in het midden van Nederland in een klein dorpje vlakbij Arnhem. 

Op 8 jarige leeftijd ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met een meisje met een beperking (syndroom van down). Ik was verwonderd over wat zij kon en wat voor plezier zij had in het leven en wij ook samen hadden. En op wat voor manier zij mij liet doen wat zij wilde. Het viel mij ook op hoe anderen haar negeerden. Vanaf die tijd is mijn missie begonnen.

Ik ging mij in zetten voor mensen met een verstandelijke beperking zodat zij de kans kregen ook een volwaardig leven hebben met daarin keuzes. Eerst vrijwillig door bijvoorbeeld te helpen bij een carnavalsmiddag op een sociale werkplaats. Later heb ik mij ontwikkeld als professional via diverse studies en werkervaringen.

Intussen is mijn doelgroep, ervaring, kennis en kunde verbreedt maar is mijn missie nog steeds in essentie hetzelfde gebleven.

Over Zinim 

Zinim staat voor zorg Innovatie en Interim- Management in de non profit sector en is een eenmansonderneming.

Zinim is Miriam Schats, Miriam Schats is Strateeg in Uitvoering.

Waar gaat het om?

Mijn missie is om ouderen, volwassen en kinderen met een ziekte of beperking een zo zelfstandig mogelijk leven laten leiden door hen zelf de regie in handen te laten nemen. Net als u en ik. 

  • Het gaat om de vraag scherp en helder te krijgen
  • Het gaat om een oplossing van de vraag of probleem
  • Het gaat om dicht bij de mens en natuurlijke processen te blijven, de bedoeling
  • Het gaat om zo nodig technologie in te zetten daar waar het iets oplevert
  • Het gaat om samenwerking, dialoog en resultaat

Het resultaat is betaalbaar en haalbaar. Het resultaat  is klanttevredenheid

Verder