Wat heb ik zoal gedaan? 

 Innovaties  

 • Afbouw van woon/zorglocaties in de gehandicaptenzorg
 • Verandertrajecten in geïmplementeerd (van aanbod naar vraaggestuurd  en van centraal naar decentraal)
 • Technologische zorgvernieuwingen ingevoerd (oa: zorg op afstand, conference call, verzorgd wassen) 
 • Nieuwe zorgvragen beantwoord ( bv extramuraal regio overstijgend en inzet behandeling)  
 • Samenwerking met diverse stakeholders  en vanuit daar nieuwe initiatieven ontplooit (oa met ouderenzorg, kerken, RIBW)
 • Inspiratie, out the box bijeenkomsten georganiseerd voor teams om zorg en algemene trends en ontwikkelingen in beeld te krijgen en deze door te vertalen naar de langdurige zorg.

  Algemeen 

 • Bedrijfs analyses gemaakt van woon/ zorg regio’s en uitgevoerd
 • Diverse interim klussen, tijdelijk waarnemen van zorglocaties
 • Integraal manager van diverse woonlocaties, activiteitencentra en extramurale zorgverlening

Projecten

 • Een prokkelactiviteit georganiseerd in Oosterbeek in 2009 en 2010.
  Prokkelen is een landelijk initiatief  om mensen met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen in de maatschappij
 • Analyse en advies geschreven voor een dienst: intramuraal, service bureau voor uitleen en aanvraag hulpmiddelen
 • Opzetten van nieuwe woonzorg locaties in de gehandicaptenzorg
 • Diverse jeugd sportteams gecoacht
 • Een sportvereniging nieuw leven inblazen
Terug